คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : เจริญศรี ธนบุญสมบัติ, Ph.D., รองศาสตราจารย์
เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
ตำแหน่ง : Associate Professor Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Utah State University), USA 
ความรู้ความชำนาญ : Reproductive Biology
  Stem Cell &Transplantation, Tissue Engineering and
    HearingResearch
  Human dental stem cells, new hope for hearing loss  
    restoration  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : AN101  
  โทรศัพท์ : (66 2) 201 5420  
  อีเมลล์ : charoensri.tho@mahidol.ac.th  
  มือถือ : 66 86 6103599  
  แฟ็กซ์ : 66 235 47168  
 
RESEARCH PUBLICATIONS: