คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล: มรกต สร้อยระย้า, ปร.ด., อาจารย์ มรกต สร้อยระย้า
ตำแหน่ง: Lecturer
การศึกษา: Ph.D. (Mahidol University)
ความรู้ความชำนาญ: • ชีววิทยาของเซลล์
Expertise: • mouse model of Parkinson’s disease
  • เทคนิค imaging mass spectrometry
  • immunohistochemistry
   
ติดต่อ: ภาควิชา: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  ห้อง: AN1 - 105, Lab: B 101
  โทรศัพท์มือถือ: +668 6624 0192
  โทรศัพท์: +66 2201 5422, Fax: +66 2354 7168
  E-Mail: morakot.sry@mahidol.ac.th, tokaro_m@hotmail.com
 
FULL CV  
Research Interest: • Endocrine hormone involved in crustacean reproduction, molecular, cell biology and application aspects
  • Molecular and cellular changes in the eutopic endometrium and ectopic endometrium of endometriotic women
  • Imaging mass spectrometry, lipid localization, and histological analysis of neurodegeneration in the mouse brain
 
Education:        
Year Degree Place
2002- 2005

B.Sc. (Medical Technology,
First Class Honors)
Thammasat University, Pathumthani, Thailand

2006- 2012 Ph.D. (Anatomy and Structural biology)      Mahidol University, Bangkok, Thailand
 
Work Experiences and Training:
Year  Detail
2012-2016 Lecturer at Mahidol University, Nakhon Sawan campus
2016-present Lecturer at Faculty of Science, Mahidol University
 
GRANT AND FELLOWSHIP SUPPORT:
  1. Effect of depo-medroxy progesterone acetate (DMPA) on the expression of genes and proteins that cause endometriosis: National Research Council of Thailand (co-investigator)
  2. Screening for Pharmacological and Nutraceutical Benefits of Extracts from the Sea Cucumber, Holothuria scaba: Agricultural Research Development Agency (Public Organization) (co-investigator)
  3. Potential evaluation of lipid and free fatty acid alterations as a biomarker in MPTP mouse model of Parkinson’s disease using matrix-assisted laser desorption/ionization imaging mass spectrometry (MALDI-IMS): Thailand Research Fund (principal investigator)
RESEARCH PUBLICATIONS: