คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : วรวิทย์ ศุภมั่งมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรวิทย์ ศุภมั่งมี
ตำแหน่ง : Assistant Professor Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
  Postdoctoral Scientist
  (MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research)
  (Boston University School of Medicine)
ความรู้ความชำนาญ : Advanced transmission electron microscopy (TEM)
    including cryoelectron microscopy, tomography and
    3D-EM reconstruction of biological specimens.
  Mechanism and cellular imaging of muscle actin and the
    bound proteins:dynamic roles incell movement,  
    shaping and regeneration.  
ติดต่อ : ภาควิชา : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง : B122  
  โทรศัพท์ : (+66) (0)2 201 5411  
  อีเมล์ : worawit.sup@mahidol.ac.th  
FULL CV        
Research Interest : Electron microscopy and cell ultrastructure  
  Reproductive biology and larval development of sea cucumber
  Mechanism of muscle degeneration during muscular dystrophy
Education :    
1995-1999 B.S. (Radiologic Technology) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1999-2001 M.S. (Anatomy) Mahidol University, Bangkok, Thailand
2002-2005 Ph.D. (Anatomy) Mahidol University, Bangkok, Thailand
Work Experiences and Training:
2006-2009 Postdoctoral Scientist  
 

MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research, Glasgow, UK

2009-2013 Senior Postdoctoral Associate  
 

Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts, USA

GRANT AND FELLOWSHIP SUPPORT:

Career Development Fellowship, Medical Research Council (MRC), 2006-2009.
RESEARCH PUBLICATIONS: