คณาจารย์

คณาจารย์ | สายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล : ยสวันต์ ตินิกุล,ปร.ด., รองศาสตราจารย์
ยสวันต์ ตินิกุล
ตำแหน่ง : Associate Professor Dr.
การศึกษา : Ph.D. (Mahidol University)
ความรู้ความชำนาญ: • Neuroendocrinology, Endocrinology, Neurobiology, Morpholoical Neuroscience, Reproductive Biology, and Physiology of Crustaceans, Sea cucumbers, Mollusks, and Invertebrates
  • Aquatic Science, Aquaculture, Marine Biology, Fisheries Science, Animal Sciences, Agricultural Sciences and Zoology of Crustaceans, Sea cucumbers, Mollusks, and Invertebrates
  • Neurotransmitters, Biogenic amines, Catecholamines, and Neuropeptides of Crustaceans, Sea cucumbers, Mollusks, and Invertebrates
งานวิจัยปัจจุบัน: • Neuroendocrinology, Morphological Neurosciences, Neurobiology, Reproductive Biology, and Aquaculture of Crustaceans and Sea cucumbers
• Brain morphology and neural circuits of decapod crustaceans
(Macrobrachium rosenbergii and Litopenaeus vannamei)
 
ติดต่อ : ภาควิชา: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  
  ห้อง: B126
 
  ห้องปฏิบัติการ: B 101
  โทรศัพท์มือถือ: +668 9757 5354
  โทรศัพท์: +66 2201 5417, Fax: +66 2354 7168
  E-Mail: yotsawan.tin@mahidol.ac.th, anatch2002@gmail.com
     
FULL CV    
Academic Position:
Year  Detail
2006 - 2007

Research training in crustacean neuroendocrinology and neurobiology, Brock University, Ontario, Canada.
2008 - 2011 Lecturer, Mahidol University
2011 - 2015 Assistant Professor, Mahidol University
2015 - Present Associate Professor, Mahidol University
 
Scholarships, Fellowships and Awards:
Year  Detail
2004

The recipient of Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Scholarship to Yotsawan Tinikul and Prof. Dr. Prasert Sobhon
2006-2007

A visiting scholar for crustacean neuroendocrinology and neurobiology training, Department of Biological Sciences, Brock University, Ontario, Canada  
2008

Outstanding Poster Presentation Award in RGJ-Ph.D. Congress IX, Pattaya,  Chonburi, Thailand
2008

The Honored Award in a Celebration to Commemorate 50th Anniversary of the Faculty of Science, Mahidol University, Thailand
2009

Outstanding Oral Presentation Award in RGJ-Ph.D. Congress X, Pattaya, Chonburi, Thailand
2009

Outstanding Poster Presentation Award in the 31th Annual Conference (AAT31) of the AnatomyAssociation of Thailand, Thailand
2013

The Outstanding Research Project Award in Biological Sciences from the Thailand Research Fund (TRF) (Co-Investigator)
2015 The recipient of Publication Award for Research, Mahidol University
2015


The winner of 2015 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award (Life Sciences & Agricultural Sciences), supported by The Thailand Research Fund (TRF), The Office of Higher Education Commission (OHEC), and Elsevier (Scopus)
   
RESEARCH PUBLICATIONS:
 
 
 
List of International Presentations:
 1. Poljaroen J, Vanichviriyakit R, Tinikul Y, Phoungpetchara I, Weerachatyanukul W, Sobhon, P (2008) Classification of the Male Germ Cells during Spermatogenesis in the Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii. The 9th Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC9), 2-7 Nov, 2008, Jeju, Korea. pp. 118.
 2. Tinikul Y, Poljaroen J, Kornthong N, Chotwiwatthanakun C, Anuracpreeda P, Poomtong T, Hanna PJ, Sobhon P (2012) The serotonergic and dopaminergic systems in the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei: changes in the levels, existence and distribution in the central nervous system and ovary during ovarian maturation cycle. The 2nd International Anatomical Science and Cell Biology Conference (IASCBC2012) & 36th Annual Conferences of Anatomy Association of Thailand, 6th - 8th December, 2012, Chiang Mai, Thailand.
 3. Chaiyamoon A, Nontunha N, Tinikul Y, Tinikul R, Poljaroen J, Poomtong T, Chaichotranunt S, Pradit W, Suwanmala J, Hanna PJ, Sobhon P. (2014) The Existence and Distribution of GnRH-Like Peptides in the Central Nervous System and Ovaries of the Sea cucumber, Holothuria scabra. The 38th Annual Conferences of Anatomy Association of Thailand, 6th - 8th May, Phitsanulok, Thailand
Teaching Experiences:
 • Human Gross Anatomy, Neuroanatomy, Neuroscience, Microanatomy, Developmental Anatomy, Basic Anatomy, and Basic Physiology
 • Endocrinology, Neuroendocrinology, Vertebrate and Invertebrate Neuroendocrinology
 • Crustacean Aquaculture and Biology, Crustacean Neuroendocrinology, Cell and Molecular Biology
 • General Zoology, Biology of invertebrates and vertebrates, Comparative anatomy of vertebrates, Herpetology
 • Agricultural Biotechnology
Research Mentoring and Professional Services:
 • Ph.D. students
 • Master degree students
 • Undergraduate students
Membership of Professional Societies and All positions in Scientific Commissions:
  1. A member of Anatomy Association of Thailand
2. The scientific committee of the 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (IASCBC 2012) in conjunction with the 36th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT 36).
3. Alumni of Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand
4. Alumni of Department of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand
5. A Visiting Scholar Alumni of Brock University, Ontario, Canada