ประมวลภาพ: งานเลี้ยงฯ จัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์

 

 
ประมวลภาพ: งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คุณสุมาลี อนันตศิริ
งานเลี้ยงส่ง คุณสินีนาฏ ทรงคุ้มครอง และ คุณทิวา รักษาราษฎร์
สถานที่:
ร้านอาหาร ลุงใหญ่ไทย-อีสานซีฟู๊ด @วิภาวดี
วันที่: วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
เวลา: 12:30 - 14:00 น.
 
 
  Credit ภาพถ่าย: Facebook รินรฎา ปรีชาแสงจันทร์