ประมวลภาพ Central lab orientation และ Big cleaning 22 สิงหาคม 2561

 

 
Central lab orientation
 
   
Big cleaning