ปฏิทินกิจกรรม

สถานที่ | กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม พ.ศ. 2558
วันที่ เหตุการณ์  
31 ธันวาคม วันพฤหัสบดี วันสิ้นปี วันหยุดราชการ
18 ธันวาคม วันศุกร์ ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
10 ธันวาคม วันพฤหัสบดี วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ
7 ธันวาคม วันจันทร์ ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันหยุดราชการ
5 ธันวาคม วันเสาร์ วันพ่อแห่งชาติ วันหยุดราชการ
23 ตุลาคม วันศุกร์ วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ
21 ตุลาคม วันอังคาร วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (วันพิธีการ)  
24 กันยายน วันพุธ วันมหิดล (วันพิธีการ)  
16 กันยายน วันพุธ QE (oral examination): นางสาวกุลวดี กาญจนะ  
10 กันยายน วันพฤหัสบดี วันไหว้ครู (วันพิธีการ)  
9 กันยายน วันพุธ พิธีไหว้ครู  
7 กันยายน วันจันทร์ วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557  
3 กันยายน พฤหัสบดี QE (oral examination): Miss Chen Ke  
26 สิงหาคม วันพุธ QE (oral examination): นางสาวชูวดี ปริวัฒนากุล  
17 สิงหาคม วันจันทร์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
12 สิงหาคม วันพุธ วันแม่แห่งชาติ วันหยุดราชการ
11 สิงหาคม วันอังคาร งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา(แพทยศาสตร์ฯ)  
4 สิงหาคม วันอังคาร สอบ Defense : นางสาวบงกช ธุระธรรม  
3 สิงหาคม วันจันทร์ สอบ Pre defense : นางสาวบงกช ธุระธรรม  
31 กรกฎาคม วันศุกร์ วันเข้าพรรษา วันหยุดราชการ
30 กรกฎาคม วันพฤหัสบดี วันอาสาฬหบูชา วันหยุดราชการ
18 กรกฎาคม วันเสาร์ โครงการ “ประเมินผลหลักสูตรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา"
 
17 กรกฎาคม วันศุกร์  
14 กรกฎาคม อังคาร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
 
22 มิถุนายน วันจันทร์ สอบ Defense : Ms.Thiri Nwe  
18 มิถุนายน วันพฤหัสบดี สอบ Defense : นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฉวีบริสุทธิ์  
17 มิถุนายน วันพุธ สอบ Defense : นางสาวธนพรรณ เสียงแจ่ม  
17 มิถุนายน วันพุธ สอบ Pre defense : นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฉวีบริสุทธิ์  
16 มิถุนายน วันอังคาร สอบ Defense :นางสาวกันตา ปรานวีระไพบูลย์  
15 มิถุนายน วันจันทร์ สอบ Pre defense : นางสาวธนพรรณ เสียงแจ่ม  
13 มิถุนายน วันเสาร์ กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
12 มิถุนายน วันศุกร์
2 มิถุนายน วันอังคาร QE (oral examination): นางสาวอารดา ไชยมูสอบล  
1 มิถุนายน วันจันทร์ วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการ
28 พฤษภาคม วันพฤหัสบดี สอบ QE (oral examination): นางสาวนิชาภา จันทร์ดี  
26 พฤษภาคม วันอังคาร สอบ Defense : นางสาวนันทวดี บุญศรี  
13 พฤษภาคม วันพุธ วันพืชมงคล วันหยุดราชการ
12 พฤษภาคม วันอังคาร สอบ Defense : Mrs. Tin Tin  
11 พฤษภาคม วันจันทร์ สอบ Defense : นายอรรถบุญ วัฒน์ธรรมาวุธ  
8 พฤษภาคม วันศุกร์ สอบ QE (oral examination): นายธิตินันท์ กิติสิน  
6 พฤษภาคม วันพุธ สอบ Pre defense : นายอรรถบุญ วัฒน์ธรรมาวุธ  
5 พฤษภาคม วันอังคาร วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
1 พฤษภาคม วันศุกร์ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
1 พฤษภาคม วันศุกร์ วันแรงงานแห่งชาติ  
15 เมษายน วันพุธ วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
14 เมษายน วันอังคาร วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
13 เมษายน วันจันทร์ วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ
6 เมษายน วันจันทร์ วันจักรี วันหยุดราชการ
12 มีนาคม วันพฤหัสบดี สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : ธนพล ลิ้มบุญเรือง  
11 มีนาคม วันพุธ บุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ร่วมอบรม MU workpoint  
4 มีนาคม วันพุธ วันมาฆบูชา วันหยุดราชการ
24 กุมภาพันธ์ วันอังคาร (รอบที่ 1 )
17 กุมภาพันธ์ วันอังคาร Mini-Symposium  
11 กุมภาพันธ์ วันพุธ สอบโครงร่างวิทยานิพน : ปณิฐา ปานศรี  
24 มกราคม วันเสาร์ พิธีทำบุญ "อุทิศส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่" ปีการศึกษา 2557  
13 มกราคม วันอังคาร กิจกรรมปีใหม่ภาควิชา  
10 มกราคม วันเสาร์ วันเด็กแห่งชาติ  
2 มกราคม วันศุกร์ ชดเชยวันปีใหม่ วันหยุดราชการ
1 มกราคม วันพฤหัสบดี วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดราชการ