ประมวลภาพ วิทยากษีณานุสรณ์ 2561

 

 
งานวิทยากษีณานุสรณ์ 61
สถานที่:
ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่: วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561
เวลา: 13:30 - 16:00 น.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Credit ภาพถ่ายโดย: ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล