ข่าวและเหตุการณ์


วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13:30 - 16:00 น.
ณ ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปภาพเพิ่มเติม


รายนามปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ จำนวน 11 ท่าน
รายนามมหาบัณฑิตฯ จำนวน 2 ท่าน
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16:00 - 18:00 น.
ณ ห้องประชุม AN202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและกำหนดการ

(Update 1 Aug 2017)
รายละเอียดเพิ่มเติม


วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 - 15:00 น.
ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและกำหนดการ


ประกาศทุน (Update ล่าสุด)
ประกาศทุน (Update 18 ก.ค. 2560)
ใบสำคัญรับเงิน (Update 18 ก.ค. 2560)
ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงิน (Update 18 ก.ค. 2560)
ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษา

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อ วันศุกร์-วันเสาร์ ที่ 16-17 มิถุนายน 2560
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
Link: ข่าวเที่ยง Thai PBS News

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ


วันศุกร์-วันเสาร์ ที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เวลา (กรุณาตรวจสอบจากกำหนดการ)
ณ ฌาปนสถาน ทอ. วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดและกำหนดการ

พิธีขอขมา อำลา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่


วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560, เวลา 08.45 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดและกำหนดการ

พิธีขอขมา อำลา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่


เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560, เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN 1 ชั้น 3
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ref. Link: ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมพิธีขอขมา อำลา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560, เวลา 10.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึก AN 1 ชั้น 3
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม

Nikon Eclipse 80i


23 มีนาคม 2560, เวลา: 09:30-15:00
สถานที่ ห้อง AN202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คุณภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ ห้อง AN110
Tel: 02-201-5427, E-mail: pakpoom.thi@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


20-21 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา: 09:00-16:00
สถานที่ ห้อง AN201-202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดเพิ่มเติม


14-15 มีนาคม 2560, เวลา: 09:00-16:00
สถานที่ ห้อง AN202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ คุณภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือ ห้อง AN110
Tel: 02-201-5427, E-mail: pakpoom.thi@mahidol.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม


ณ. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ 3 (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้านวิชาการ
คำประกาศเกียรติคุณ


ณ. ห้อง L1 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุนรวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ทั้งนี้จะมีการมอบทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู่บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป
ประกาศทุน (ฉบับล่าสุด)!
ประกาศทุน
ใบสำคัญรับเงิน
ตัวอย่างการกรอกใบสำคัญรับเงินคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการฌาปนกิจศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
วิชามหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ฌาปนสถาน ทอ.วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม

ในวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต 
เอกสารเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
23 พ.ค. 255924 พ.ค. 255925 พ.ค. 255926 พ.ค. 2559
27 พ.ค. 2559


ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ. ลานอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ในวันที่ 3-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ PB สาขาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด


รายละเอียด

ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม AN 202
เวลา 11.00-12.00 น.
กำหนดการ

ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม AN 202 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการ
ภาพกิจกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาพกิจกรรม


ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง AN 201 – 202


รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม และวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม


หัวข้อเรื่อง Effect of the Extracts from the Sea Cucumbers, Holothuria scabra, on Wound Healing Processes: the in Vitro Assays จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
(อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์)
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำการฌาปนกิจศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
วิชามหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 102 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น.
ณ ฌาปนสถาน ทอ.วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมรายละเอียดเพิ่มเติม


นักศึกษาแพทย์สามารถยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษาภายใน 25 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง AN 201-2
ภาพกิจกรรม

ณ ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ 3 (ศาลายา) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ 2558
กำหนดการ


ภาพกิจกรรมข่าวย้อนหลัง 2558 :::: 2557 :::: 2556 :::: 2555 :::: 2554 :::: 2553 :::: 2552 ::::