ประมวลภาพนักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ 2561

 

 
ทุนการศึกษาจาก โครงการยูนิลอฟท์ (ศาลายา) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ชนบท ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
 
นศพ. ณัฐพงษ์ ฐานวิเศษ
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
 
 
นศพ. กนิษฐา โชคอำนวยชัย
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
 
 
นศพ. ปวันรัตน์ ดำดล
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
 
 
นศพ. กาญจน์ตพน ใจท้วม
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
 
 
นศพ. ธนาโชติ คงขันธ์
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
 
 
นศพ. นิศามณี รุ่งฉวี
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 2 ทุน
 
นศพ. วรวรรณ ส่งทวน
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   
 
 
นศพ. ศตบงกช ผลจันทร์งาม
สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท