ผลงานตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2562 (5) ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2561 (35)
ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2560 (40) ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2559 (39)
ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2558 (22) ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2557 (23)
ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2556 (44) ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2555 (30)
ผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2554 (26) เพิ่มเติม
   
   

 

ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด