เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญในช่วงเช้า และออกบูธจัดกิจกรรม “ปูชนียาจารย์สตางค์ มงคลสุข ส่งเสริมศิษย์เอก นำพากายวิภาคศาสตร์ก้าวไกลในระดับสากล” ในช่วงบ่าย โดยนำเสนอการพัฒนาของศิษย์เอก ที่ ศ.สตางค์ ส่งไปเรียน รวมถึงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสื่อการสอนของภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Credit: ภาพโปสเตอร์ ศ.สตางค์ 10 รูปแรกจากในงานฯ