ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08:00 – 08:30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

Reference Link: https://science.mahidol.ac.th/Temp/25621204_2.pdf