ติดตั้ง Application: Android , iOS

Website: “VISIBLE BODY” HUMAN ANATOMY ATLAS
(Login เข้า MU-WIFI หรือ VPN@Mahidol)

แหล่งรวมฐานข้อมูลด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ครอบคลุมร่างกายของมนุษย์ กล้ามเนื้อ โครงกระดูก ระบบไหลเวียนเลือด ผ่านโมเดลแบบ 3 มิติ รองรับการใช้งาน offline และบน website

วิธีการติดตั้ง

เครดิตข้อมูลและโปสเตอร์: หอสมุดและคลังความรู้
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล