คลิปวีดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล