เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี ณ ลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยเวลา 08.30 น. คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีสักการะรูปหล่อศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลานตึกกลม

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล