เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวหน้าภาควิชาฯ รศ. ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไปสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร.พลังพล คงเสรี และ ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่แก่ภาควิชา หน่วยงาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออวยพรให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง สำเร็จ ในการทำงานปีศักราชใหม่ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: ,