สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/event/register20191204.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 5093,5031

Reference Link:
https://science.mahidol.ac.th/Temp/25621204.pdf