กำหนดการทำบุญ “อุทิศส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์ ๓ (ศาลายา)

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐  น.     –    คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกรับเชิญ ลงทะเบียน

๐๙.๕๐ น.                  –    นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.     –    หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

–    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

–    พิธีกรสงฆ์กล่าวนำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล

–    พิธีกรสงฆ์อารธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และบรรยายธรรม

–    พระสงฆ์รับประเคนภัตตาหารเพล ที่ห้องประชุม นักศึกษา

คณาจารย์ร่วมประเคนภัตตาหาร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.     –    หัวหน้ารายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน กล่าวรายงาน การมอบรางวัลเรียนดี

วิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

  • ประธานฯ มอบรางวัลเรียนดี วิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
  • ตัวแทนนักศึกษากล่าวระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่
  • ตัวแทนนักศึกษาวางพวงมาลัยเพื่อเคารพและรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่
  • พระสงฆ์สวดมาติกา บังสุกุล และรับประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
  • ประธานในพิธี ผู้ร่วมงานกล่าวคำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และรับพร
  • พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      –    อาจารย์และแขกผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน