SDGs 14. LIFE BELOW WATER

 
 • Quintaquinone, a Merosesquiterpene from the Yellow Sponge Verongula cf. rigida Esper

  Highlight การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฟองน้ำ Verongula cf. rigida นำไปสู่การแยกสารบริสุทธิ์ merosesquiterpenes จำนวน 13 ชนิด ในจำนวนสารเหล่านี้ ทางผู้วิจัยได้ค้นพบ quintaquinone (2), 5-epi-nakijiquinone L (3), and 3-farnesyl-2- hydroxy-5-methoxyquinone (4) เป็นครั้งแรก โดยเฉพาะ quintaquinone ซึ่งเป็นสมาชิกอันดับแรกของ merosesquiterpenes ที่มี polyketide side chain […]

   
 •  
 • Ethyl Acetate Extract of Marine Algae, Halymenia durvillei, Provides Photoprotection against UV-Exposure in L929 and HaCaT Cells

  ชื่องานวิจัยภาษาไทย สารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกรออกฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ผิวหนังและเซลล์สร้างเส้นใยจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต Highlight สารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกร สามารถออกฤทธิ์ป้องกันเซลล์ผิวหนังและเซลล์สร้างเส้นใยจากการทำลายด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต โดยการลดอนุมูลอิสระและการแสดงออกของเอ็นไซม์ MMP1 และ MMP3 รวมถึงการกระตุ้นยีน Nrf2 เข้าสู่นิวเคลียส เพื่อกระตุ้นการสร้างยีนที่ใช้ในการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ SOD, HMOX, GSTP1 และกระตุ้นการสร้างเส้นใย collagen ของเซลล์ ที่มาและความสำคัญ สารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกรมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านมะเร็ง เป็นต้น การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตของเซลล์ต่างๆ ในชั้นผิวหนัง และกลไกการออกฤทธิ์ดังกล่าว […]

   
 •  
 • Depolymerized Fractions of Sulfated Galactans Extracted from Gracilaria fisheri and Their Antibacterial Activity against Vibrio parahaemolyticus and Vibrio harveyi

  Highlight การปรับโครงสร้างสารสกัดซัลเฟต กาแลคแตนจากสาหร่ายผมนางมีผลเพิ่มฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งชนิดVibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi ที่มาและความสำคัญ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบผลผลิตต่ำจากการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคVibrio parahaemolyticus และ Vibrio harveyi  งานวิจัยก่อนหน้าพบสารซัลเฟตโพลิแซคคาไรด์ธรรมชาติที่สกัดจากสาหร่ายผมนางมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุ่มโพลิแซคคาไรด์มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้างทางเคมี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างสารซัลเฟตกาแลคแตนสกัดธรรมชาติจากสาหร่ายผมนางโดยการย่อยให้มีขนาดเล็กลง ศึกษาโครงสร้างและทดสอบการเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งการเจริญและฆ่าแบคทีเรียของสารที่ได้จากการปรับโครงสร้างเปรียบเทียบกับสารสกัดธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้สารสกัดจากสาหร่ายผมนางผสมเป็นสูตรอาหารกุ้งต่อไป Abstract Various seaweed sulfated polysaccharides have been explored for antimicrobial […]

   
 •  
 • In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer

  In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer

  Highlight สาร holothurin A สามารถลดการแสดงออกของโปรตีน PSA ทำให้ลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากที่มีแอนโดรเจนรีเซพเตอร์ โดยพบว่าสาร holothurin A จับกับ BF3 บนแอนโดรเจนรีเซพเตอร์ได้อย่างมั่นคงการจำลองผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นบริเวณ BF3 น่าจะเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากต่อไป ที่มาและความสำคัญ Androgen receptor มีหน้าที่สำคัญอย่างนึงที่ช่วยทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเจริญเติบโต ทำให้รีเซพเตอร์ชนิดนี้ถูกพิจารณาในการรักษาโรคมะเร็งเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคนไข้ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมนเป็นระยะเวลานาน เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจะพัฒนาตัวเองและต้านต่อการรักษาฮอร์โมนได้ เพราะเกิดการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งการจับของ ligand ต่อแอนโดรเจนรีเซพเตอร์ เป็นที่น่าสนใจว่า binding function 3 […]

   
 •  
 • Increased Sulfation in Gracilaria fisheri Sulfated Galactans Enhances Antioxidant and Antiurolithiatic Activities and Protects HK-2 Cell Death Induced by Sodium Oxalate

   
 • Hexadecanoic acid-enriched extract of Halymenia durvillei induces apoptotic and autophagic death of human triple-negative breast cancer cells by upregulating ER stress

   
 • Evaluation of Toxicity and Anti-Oxidation Activity of the Extracts from Halymenia durvillei

   
 • Transcriptomic discovery and comparative analysis of neuropeptide precursors in sea cucumbers (Holothuroidea)

   
 • Comparative neuroanatomical distribution and expression levels of neuropeptide F in the central nervous system of the female freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii , during the ovarian cycle

   
 • The effects of prostaglandin E2 on gonadal development and germ cell proliferation, and its presence during the gonadal cycle in the sea cucumber, Holothuria scabra