งาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ 6″
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา มาร่วมรำลึกความหลังในงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา

บัตรราคา 1,000 บาท ซื้อบัตร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คุณพิมพ์พิสุทธิ์ หรือ คุณนรินทร โทร.0 2849 4534 ถึง 5

ข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: FB/mubluenight
Website: MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI