ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม ฐานอาจารย์ใหญ่ เป๊ะเว่อร์ และ ฐานอาจารย์ใหญ่ ออกมาได้ไงเนี่ย ในงาน มหิดลวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2562 วันที่ 1 – 2 พ.ย. 2562 ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา