ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล ได้ลงนามในพิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี ใน วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เครดิตภาพ: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล