Tips & Techniques

  1. สำเนาไฟล์ Power Point ต้นฉบับเก็บไว้ก่อน แล้วนำฉบับสำเนามาใช้บันทึกหน้าจอ เพื่อรองรับข้อมูลที่ขีดเขียนเข้าไปเวลานำเสนอ Presentation
  2. หยุดพูดสักแปบ (1 วินาที) ก่อนเปลี่ยน Slide เพื่อป้องกันเสียงสะดุด ฟังไม่ต่อเนื่อง
  3. ตอน Create VDO หากเลือกความละเอียดสูง ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ รอ save นาน ในทางกลับกัน หากเลือกความละเอียดต่ำ ไฟล์จะมีขนาดเล็ก รอ save ไม่นาน ความคมชัดจะขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เลือก

 

Tags: ,