ยื่นใบสมัครขอรับทุน online https://goo.gl/eFvMP4 
ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2563

หมายเหตุ การยื่นใบสมัครขอรับทุน online ที่ https://goo.gl/eFvMP4

1. ต้อง Log in ด้วย account ของ Gmail ก่อนดำเนินการ
2. ไฟล์รูปถ่าย นศพ. (ใช้รูปติดบัตร สวมชุดนักศึกษาพิธีการ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 500 KB)
3. ไฟล์ Transcript (เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB)

3.1 ตัวอย่าง Transcript แบบที่ 1

3.2 ตัวอย่าง Transcript แบบที่ 2

 

Tags: , , ,