มูลนิธิวิทยวิวัฒน์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “หน้าสวยด้วยตัวเรา”

ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในเรื่อง

โครงสร้างและชั้นของใบหน้า

การวิเคราะห์โครงหน้า

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้าเมื่ออายุมากขึ้น

เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อความงาม

การดูแลรักษาผิวหน้าด้วยตัวเรา รวมถึงอาหาร การนวก และฝังเข็ม

บัตรราคา 2,000 บาท (รับบัตรหน้างาน) รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนทุนการศึกษาทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำหน่ายบัตรโดย: เปี๊ยกทิคเก็ตเมเจอร์

เลขที่บัญชี: มูลนิธิวิทยวิวัฒน์ 026-465509-5 (ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ witayawiwat@gmail.com

Credit: FB/anatomy.mahidol