เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่สมนึก แก้วศรีสุข ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี อ.ดร.ณัฐเมธี เครือภูงา อ.ธันยาภรณ์ เสนารายณ์ คุณศิริพร ผาสุข คุณธนกานต์ ระวังภัย  และคุณศิวา สุขประเสริฐ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจด้วย ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะเก็บเส้นผมและเถ้ากระดูกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นางศิริพร ผาสุข
คัดเลือกภาพถ่าย: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เขียนข่าว: คุณธนกานต์ ระวังภัย
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,