เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คุณณปภัช อินทรแสง ผู้จัดการฝ่ายสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562- 2563 โดยมี รศ.ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณ อาคาร AN 2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รองศาสตราจารย์.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เครดิตภาพ: รองศาสตราจารย์.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: คุณวราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล