บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ร่วมสนับสนุนข้าวตราฉัตร ให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คุณณปภัช อินทรแสง ผู้จัดการฝ่ายสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ร่วมสนับสนุนข้าวตราฉัตร ให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อมอบให้กับญาติผู้เข้าร่วมทำบุญในงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คุณธนกานต์ ระวังภัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคาร AN2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รองศาสตราจารย์.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: คุณวราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล