ชื่องานวิจัย ภาษาไทย

สารสกัด 2-butoxytetrahydrofuran และ palmitic acid จากปลิงทะเลขาว ยืดอายุขัยและชะลอความแก่ผ่านทางวิถี DAF-16/FOXO และ SKN-1/NRF2

Highlight

สารสกัด 2-butoxytetrahydrofuran (2-BTHF) และ palmitic acid จากปลิงทะเลขาว สามารถยืดอายุขัยเฉลี่ยและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสัตว์ทดลอง C. elegans โดยกระตุ้นการทำงานผ่านทาง transcription factors DAF-16 และ SKN-1 เพื่อเพิ่มการแสดงออกของยีน daf-16, hsp-16.2, sod-3 และ gst-4

ที่มาและความสำคัญ

สารสกัดจากปลิงทะเลขาวมีฤทธิ์ทางธรรมชาติมากมายที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งในการต้านอนุมูลอิสระ การต้านความแก่ การต้านมะเร็ง และการต้านความเสื่อมของระบบประสาท โดยการศึกษาวิจัยนี้จึงได้สกัดแยกสารบริสุทธิ์จากปลิงทะเลขาว เพื่อค้นหาสารสำคัญและกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านความแก่

Abstract

Extracts from a sea cucumber, Holothuria scabra, have been shown to exhibit various pharmacological properties including anti-oxidation, anti-aging, anti-cancer, and anti-neurodegeneration. Furthermore, certain purified compounds from H. scabra displayed neuroprotective effects against Parkinson’s and Alzheimer’s diseases. Therefore, in the present study, we further examined the anti-aging activity of purified H. scabra compounds in a Caenorhabditis elegans model. Five compounds were isolated from ethyl acetate and butanol fractions of the body wall of H. scabra and characterized as diterpene glycosides (holothuria A and B), palmitic acid, bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), and 2-butoxytetrahydrofuran (2-BTHF). Longevity assays revealed that 2-BTHF and palmitic acid could significantly extend lifespan of wild type C. elegans. Moreover, 2-BTHF and palmitic acid were able to enhance resistance to paraquat-induced oxidative stress and thermal stress. By testing the compounds’ effects on longevity pathways, it was shown that 2-BTHF and palmitic acid could not extend lifespans of daf-16age-1sir-2.1jnk-1, and skn-1 mutant worms, indicating that these compounds exerted their actions through these genes in extending the lifespan of C. elegans. These compounds induced DAF-16::GFP nuclear translocation and upregulated the expressions of daf-16hsp-16.2sod-3 mRNA and SOD-3::GFP. Moreover, they also elevated protein and mRNA expressions of GST-4, which is a downstream target of the SKN-1 transcription factor. Taken together, the study demonstrated the anti-aging activities of 2-BTHF and palmitic acid from H. scabra were mediated via DAF-16/FOXO insulin/IGF and SKN-1/NRF2 signaling pathways.

KEYWORDS: lifespan, oxidative stress, Holothuria scabra, Caenorhabditis elegans, DAF-16, SKN-1

Citation: Jattujan P, Srisirirung S, Watcharaporn W, Chumphoochai K, Kraokaew P, Sanguanphun T, Prasertsuksri P, Thongdechsri S, Sobhon P, Meemon K. 2-Butoxytetrahydrofuran and Palmitic Acid from Holothuria scabra Enhance C. elegans Lifespan and Healthspan via DAF-16/FOXO and SKN-1/NRF2 Signaling Pathways. Pharmaceuticals. 2022; 15(11):1374. https://doi.org/10.3390/ph15111374

RELATED SDGs:

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
แหล่งทุนวิจัย: Thammasat University Research Fund (P.J.), and Specific League Fund from Mahidol University (K.M.)
Credit ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

 

Tags: , , , , ,