ฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นในการลดไขมันพอกตับผ่านกลไกลควบคุมการเผาผลาญไขมันในเซลล์ตับ

Highlight

สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นมีศักยภาพในการควบคุมการสะสมไขมันและลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์ HepG2 ที่ถูกกระตุ้นด้วยกรดไขมันโอเลอิก รวมถึงยังสามารถควบคุมการแสดงของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมัน กระตุ้นการแสดงของยีน SIRT1 และลดการแสดงออกของยีนที่ใช้ในการสะสมไขมัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น มีสารประกอบสำคัญที่ช่วยลดการสะสมไขมันและไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์ตับโดยการควบคุมโมเลกุลการเผาผลาญไขมันได้

ที่มาและความสำคัญ

สาหร่ายทะเลมีฤทธิ์ที่หลากหลายที่สามารถป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงการบาดเจ็บของตับ และโรคไขมันพอกตับได้ การศึกษาวิจัยนี้จึงได้ศึกษาผลประโยชน์ทางสุขภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera ในการลดการสะสมไขมันและการเผาผลาญไขมันในเซลล์ตับ

Abstract

Seaweed has attracted attention as a bioactive source for preventing different chronic diseases, including liver injury and non-alcoholic fatty liver disease, the leading cause of liver-related mortality. Caulerpa lentillifera is characterized as tropical edible seaweed, currently being investigated for health benefits of its extracts and bioactive substances. This study examined the effects of C. lentillifera extract in ethyl acetate fraction (CLEA) on controlling lipid accumulation and lipid metabolism in HepG2 cells induced with oleic acid through the in vitro hepatic steatosis model. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis indicated that CLEA contained diverse organic compounds, including hydrocarbons, amino acids, and carboxylic acids. Docked conformation of dl-2-phenyltryptophane and benzoic acid, two major bioactive CLEA components, showed high affinity binding to SIRT1 and AMPK as target molecules of lipid metabolism. CLEA reduced lipid accumulation and intracellular triglyceride levels in HepG2 cells stimulated with oleic acid. The effect of CLEA on regulating expression of lipid metabolism-related molecules was investigated by qPCR and immunoblotting. CLEA promoted expression of the SIRT1 gene in oleic acid-treated HepG2 cells. CLEA also reduced expression levels of SREBF1, FAS, and ACC genes, which might be related to activation of AMPK signaling in lipid-accumulated HepG2 cells. These findings suggest that CLEA contains bioactive compounds potentially reducing triglyceride accumulation in lipid-accumulated HepG2 hepatocytes by controlling lipid metabolism molecules.

KEYWORDS: Caulerpa lentillifera, Non-alcoholic fatty liver disease, Lipid metabolism, Hepatocyte

Citation: Sangpairoj K, Pranweerapaiboon K, Saengkhae C, Meemon K, Niamnont N, Tamtin M, Sobhon P, Yisarakun W, Siangcham T*. Extracts of tropical green seaweed Caulerpa lentillifera reduce hepatic lipid accumulation by modulating lipid metabolism molecules in HepG2 cells. Heliyon. 2024;10(6):327635. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27635

RELATED SDGs:

SDG Goal หลัก ที่เกี่ยวข้อง

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
แหล่งทุนวิจัย: Agricultural Research Development Agency (Public Organization), Thailand
ภาพถ่าย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

 

Tags: , , ,