เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และขอบคุณแก่

– ศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

– ผศ.ดร.ธนพงศ์ เครื่องคำ ลาไปศึกษาและปฏิบัติการวิจัย

– ผศ.ดร.ณัฐเมธี เครือภูงา และคุณรื่นฤทัย แก้วปึ ในวาระไม่ต่อสัญญาการปฏิบัติงาน

ณ ZEN Grand Premium Buffet บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง และอบอุ่น

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เครดิตภาพ: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี นายอภิสิทธิ์ ทังลา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล