ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์
ที่ได้รับรางวัลเรียนดีกายวิภาคศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 5 คน

ผู้ได้รับรางวัลฯ เชิญเข้าร่วมรับทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา 07:45 น.

เริ่มพิธีซ้อมรับมอบรางวัลฯ ณ ห้อง L05 เวลา 08:00 – 08:30 น.

 

Tags: ,