ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน จัดสรรโดยภาควิชาฯ ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 3  คน

ประกาศทุน และรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคทุน จัดสรรโดย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปี 2565

ผู้ได้รับทุนฯ เชิญเข้าร่วมรับทุนฯ ในวันพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยแต่งกายในชุดพิธีการ และมารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนภายในเวลา 07:45 น.

เริ่มพิธีซ้อมรับมอบทุนฯ ณ ห้อง L05 เวลา 08:00 – 08:30 น.

 

Tags: ,