เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณวราภรณ์ บุญเพชร เลขานุการภาควิชาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ภาควิชา หน่วยงาน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออวยพรให้ปีใหม่เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง สำเร็จ ในการทำงานปีศักราชใหม่ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล