เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพจห่มบุญ บริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด ร่วมสนับสนุนผ้าดิบ ผ้ากันน้ำ ให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิคุณ สุวรรณขันธ์ และบุคลากรภาควิชาฯ  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคาร AN2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาฯ ขอกราบขอบพระคุณ เพจห่มบุญ บริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

ภาพถ่ายโดย: นายอภิสิทธิ์ ทังลา

คลิก เพื่อเปิด Facebook ห่มบุญ

เครดิตภาพ: Facebook ห่มบุญ (หมายเหตุ คลิกที่รูปภาพ หรือ link เพื่อไปยัง Facebook ห่มบุญ)

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล