เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เมื่อ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เครดิตภาพถ่าย: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล