นักศึกษาแพทย์ 3 สถาบัน นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และนักศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Credit link: https://science.mahidol.ac.th/news/apr66-29_02/

Credit แหล่งข้อมูล
เขียนข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ตรวจสอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

By ปัณณพร แซ่แพ / วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 20:16:58 น. / Anatomy, Mahidol Science, กายวิภาคศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี, คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน, นักศึกษาแพทย์, ผู้บริจาคร่างกาย, พระราชทานเพลิงศพ, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์, หลักสูตรโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (PI), อาจารย์ใหญ่

ประณตน้อม พร้อมจิต ลิขิตสาร
ดำริกานต์ ก้มเกศ พิเศษหมาย
นบบูชา อาจารย์ใหญ่ ที่มอบกาย
ศิษย์ได้ใช้ ศึกษา วิชาการ

ขอบพระคุณ อาจารย์ใหญ่ ที่ให้ร่าง
ศิษย์พบทาง รักษา มหาศาล
พระคุณท่าน คณา นัปการ
ได้พื้นฐาน องค์ความรู้ คู่แพทย์ไทย

อาราธนา พระตรัย ใสสว่าง
เอื้อนำทาง วิญญาณท่าน อันสดใส
หนุนนำส่ง สู่สัมปรา -ยภพไกล
ให้ดลไป สู่สวรรค์ นิรันดร์เทอญ

อาจารย์ใหญ่ผู้เปรียบเสมือนบรมครูของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และนักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างทุกคน หากเปรียบวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ดังลำต้นและราก วิชามหกายวิภาคศาสตร์ ก็เปรียบเสมือนรากที่แข็งแรง ต้องการความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งเช่นนั้นแล้วอาจารย์ใหญ่ก็คือรากฐานที่ค้ำจุน ศาสตร์แห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง เมื่อครบเวลาของการศึกษาแล้ว นักศึกษาที่ได้ศึกษาร่างของอาจารย์ใหญ่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีวางพวงหรีดเคารพศพอาจารย์ใหญ่ จากตัวแทนนักศึกษาแพทย์ 3 สถาบัน ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี นักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล เป็นผู้วางพวงหรีด ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ เป็นผู้วางพวงหรีดของคณะวิทยาศาสตร์

จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์ และสวดมาติกาบังสุกุล เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว เป็นการเชิญโลงศพของอาจารย์ใหญ่เวียนรอบเมรุ ก่อนนำขึ้นตั้งบนจิตกาทาน โดยมีผู้สวมเครื่องแบบข้าราชการ นักศึกษา และญาติเป็นผู้ร่วมเดินเวียนศพรอบเมรุด้วย เมื่อได้เวลาอาจารย์ และญาติที่สวมเครื่องแบบข้าราชการ และนักศึกษา เข้าแถวรับหีบเพลิงพระราชทาน ตามด้วยการอ่านหมายรับสั่ง กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวสดุดีคุณของอาจารย์ใหญ่ ทอดผ้าบังสุกุลโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้แทนญาติ จำนวน 3 ท่าน และประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากนั้นอาจารย์ ญาติอาจารย์ใหญ่ และนักศึกษาทุกคน ร่วมวางดอกไม้จันทน์ เมื่อได้เวลาสมควร รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานประชุมเพลิง ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลได้ไปเก็บเถ้าอัฐิ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ ก่อนนำเถ้าอัฐิไปลอยอังคารที่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาโดยลงเรือ ณ ท่าเรือวัดบางนางเกรง เป็นการน้อมนำส่งเถ้าอัฐิอาจารย์ใหญ่คืนสู่ธรรมชาติ

 

Tags: , ,