เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ และบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เครดิตภาพถ่าย: ว่าที่ ร.อ. นเรศ จันทรังสิกุล
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ. นเรศ จันทรังสิกุล