ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดพิธีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08:30 – 08:50 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เครดิตโปสเตอร์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เครดิตภาพถ่าย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ และ ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล