เรียนเชิญบริจาคทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี 2565

ตามที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สังกัด โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
(ศูนย์นครสวรรค์ นครราชสีมา หรือนครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริจาคทุนการศึกษาเพื่อจัดสรรให้นักศึกษาแพทย์ จำนวน 8 ทุน ดังรายการต่อไปนี้

– ทุนการศึกษา 50,000 บาท จำนวน 1 ทุน
– ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 3 ทุน
– ทุนการศึกษา   8,000 บาท จำนวน 1 ทุน
– ทุนการศึกษา   7,000 บาท จำนวน 1 ทุน
– ทุนการศึกษา   6,000 บาท จำนวน 1 ทุน
– ทุนการศึกษา   5,000 บาท จำนวน 1 ทุน

* หมายเหตุ สามารถบริจาคได้มากกว่า 1 ทุน หรือ หลายท่านบริจาคร่วมกันเป็น 1 ทุน

นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา สามารถบริจาค (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) โดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. โอนเงินผ่าน Mobile application / Internet banking
2. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์ เลขที่  016-2-10322-3

แจ้งความประสงค์บริจาคทุนฯ สอบถามข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล (กรรมการและเลขานุการฝ่ายทุนการศึกษา) Email: naret.cha@mahidol.edu หรือ ติดต่อธุรการภาควิชาฯ ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2201 5402 ติดต่อ คุณวราภรณ์ บุญเพชร หรือ คุณวศินา เชาว์เฉียบ โทร. 0 2201 5447

ทั้งนี้ ขอปิดรับการบริจาคทุนฯ เมื่อได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนทุนการศึกษาข้างต้น
(กำหนดแจ้งความประสงค์บริจาคทุนฯ: ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565)

การส่งสำเนาหลักฐานการบริจาคเงิน และแจ้งยืนยันการบริจาคทุน
1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/kSTAi8b8m34R1BNH6 (กรุณา log in Gmail ก่อนเข้าเว็บไซต์) หรือ แนบไฟล์หลักฐานการบริจาคเงิน ส่งมาที่ Email: naret.cha@mahidol.edu ติดต่อ คุณนเรศ

เรียนเชิญร่วมพิธีมอบทุนฯ โดยผู้บริจาคประจำปี 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

Tags: , , ,