ยื่นใบสมัครขอรับทุน online ที่

https://forms.gle/bLnbrDRCRzw1PVTz7

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 16:30 น.

ยื่นใบสมัครขอรับทุน online ที่

https://forms.gle/bLnbrDRCRzw1PVTz7

1. ต้อง Log in ด้วย account ของ Gmail ก่อนดำเนินการ
2. ไฟล์รูปถ่าย นศพ. (ใช้รูปติดบัตร สวมชุดนักศึกษาพิธีการ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 500 KB)
3. ไฟล์ Transcript (เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB)

3.1 ตัวอย่าง Transcript แบบที่ 1

3.2 ตัวอย่าง Transcript แบบที่ 2

 

Tags: , , , , ,