วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่กำธร อุทารวุฒิพงศ์ ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 12.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณธนกานต์ ระวังภัย คุณตรรกชัย ภู่แกมแก้ว และคุณภาณุวัฒน์ ไพรวัลย์ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นายธนกานต์ ระวังภัย
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,