วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่วัฒนา บรรจงศิริ ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณธนกานต์ ระวังภัย คุณตรรกชัย ภู่แกมแก้ว และคุณภาณุวัฒน์ ไพรวัลย์ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะเก็บเส้นผมและเถ้ากระดูกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นายธนกานต์ ระวังภัย
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,