วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ชูศรี สมวงศ์ ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง คุณศิวา สุขประเสริฐ และคุณตรรกชัย ภู่แกมแก้ว เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
เขียนข่าว: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,