เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่สุภรณ์ พ้องพานพงศ์ ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ซึ่งบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง คุณศิวา สุขประเสริฐ และ คุณภานุวัฒน์ ไพรวัลย์ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะนำเล็บและเส้นผมไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
ภาพถ่าย: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,