เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่สมชาย บุญรอด โดยมีญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ซึ่งท่านบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางศัลยศาสตร์ โดยมีแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาการผ่าตัดผ่านกล้องเอนโดสโคป โดยมี คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง คุณภานุวัฒน์ ไพรวัลย์ และ คุณตรรกชัย ภู่แกมแก้ว เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะนำเล็บและเส้นผมไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
ภาพถ่าย: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,