เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่เจอดใจ จารุปาณฑุ โดยมีญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. ซึ่งท่านบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางศัลยศาสตร์ โดยมีแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง คุณศิวา สุขประเสริฐ และ คุณศุภกิจ รักใคร่ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะนำเล็บและเส้นผมของอาจารย์ใหญ่ไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
ภาพถ่าย: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,