เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ทัศนีย์ ไกรนัย โดยมีญาติอาจารย์ใหญ่และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. การอุทิศร่างกายของอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาทางการแพทย์โดยการใช้ร่างเพื่อฝึกผ่าตัดผ่านกล้อง ในครั้งนี้เป็นของสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะนำเถ้ากระดูก เล็บและเส้นผมของอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป ขอบุญกุศลที่ท่านอาจารย์ใหญ่ได้อุทิศไว้ เป็นผลบุญนำดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ใหญ่สู่สุขคติในสัมปรายภพ

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
ภาพถ่าย: คุณวิมลสิริ จิตรบรรจง
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,