เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานสืบสานประพณีสงกรานต์ ณ ลานตึกกลม ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีอาจารย์และบุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมร่วมการเล่นที่จัด ณ สวนนกเงือก และในตอนสายเป็นพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์อาวุโสของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติพันธุ์ ชวเดช เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส ทำให้งานปีใหม่ไทยอบอวลไปด้วยพรอันประเสริฐที่ได้รับจากอาจารย์อาวุโส

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เขียนข่าว: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล